• sosial kompetanse

  06/08/2012

  Sosial kompetanse noe vi ønsker å jobbe med i hverdagen

  Sosial kompetanse bygger på respekt og toleranse.

  Områder det jobbes med er: Prososial atferd, selvhevdelse, selvkontroll, empati og rolletaking,

  lek/glede og humor.

  Våre mål med sosial kompetanse er at barna skal lære å omgås andre på en

  god måte, som er givende både for dem selv og for omgivelsene:

  • lære å ta og opprettholde kontakt med andre

  • lære å samarbeide

  • ta hensyn til og vise omsorg for hverandre

  • utvikle et godt selvbilde og en positiv holdning til egen læreevne

  • utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet

  • kunne ta andres roller og se en sal fra flere synsvinkler

  (empati og konfliktløsning)

  Temaene følger oss gjennom hele dagen, i tillegg til at vi tar det opp

  gjennom drama, lek og samtale i samlingstunden. Det sosiale samspillet er

  en viktig del av alle aktiviteter i barnehagen. Vi vil i stor grad gå ut i fra

  situasjoner som vi har observert i barnas hverdag. Ved konfliktløsning vil vi

  lære barna å tenke over hva som faktisk skjedde og se situasjonen fra motpartens

  synsvinkel. I alle situasjoner får barna tilbakemeldinger om seg selv

  på godt og vondt.Gjennom disse reaksjonene lærer barna noe om

  seg selv. Vi synes det er viktig å bruke tid på dette

  og håper det kan hjelpe barna til

  å være med på å

  bygge opp et

  samfunn hvor vi

  tar mer hensyn

  til hverandre.

  Hva Hvorfor Hvordan

  1)Samlinger

  2) Her og nå situasjoner

  3) konfliktløsning

  1) Gjøre barna bevisste på begrepene;

  ord og uttrykk som blir brukt. Prososial

  atferd, selvhevdelse, selvkontroll,

  empati og rolletaking, og lek, glede og

  humor.

  Dette er ofte utgangspunkt for temaene.

  2) Den uformelle læringen.

  Egen erfarte situasjoner. Løpende

  veiledning. Gir barna øyeblikkelig

  tilbakemelding. Barna blir sett og tatt

  på alvor.

  3) Lære å se situasjonen fra eget og andres

  ståsted. Kjenne og oppleve gleden

  av å løse problemer i fellesskap.

  1)Bruk av drama, samtaler, eksempler,

  bøker og fortellinger.

  2) Voksne går inn i situasjonen, deltar

  som veileder med direkte tilbakemeldinger

  på hva som blir sagt og gjort.

  3) Voksne går inn i situasjoner og veileder

  barna til selv å tenke ut løsninger.

  Følger opp med å se og gi tilbakemelding

  på løsningen

 • Brannvern

  31/08/2016

  Brannvern

  Brannvern i uke 37 og uke 38

  Hver høst har vi brannvernuker i barnehagen. Også i år har vi valgt å ha 2

  uker med temaet brannvern. Ved å ha temaer over lengre tid, tror vi at alle,

  store og små vil få større utbytte. Det blir mer tid til øvelser og ro til å møte

  barna der de er og ta hensyn til dette. Hovedmålet er å være forberedt på

  hva vi må gjøre hvis brannalarmen går. I tillegg ønsker vi å sette fokus på

  brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos

  barna.

  I brannvernukene, hører vi på brannklokkene, har brannøvelser og

  samlinger der vi snakker om forskjellen på ild som hygge og ild som

  farlig brann. Vi er også heldige å få besøke brannstasjonen. Eldar og Vanja

  er et undervisningsoppleg om brannvern, utgitt av norsk brannvernforening.

  Dette inneholder temaer innenfor brannvern, plansjer, fortellinger, leker og

  rollespill, farge, samt klippe og limeoppgaver. Hånddukkene Eldar og Vanja

  er med i samlinger og hjelper oss med å forsterke læringen til barna.

 • Feber

  05/03/2009

  Feber er en tilstand som er et symptom på en sykdom. Her finner du god informasjon om hvilke sykdommer det kan være og hva man skal gjøre.

 • Atsjoooo…!

  09/02/2009

  Snodigheter ved perlebordet er en serie små og spennende historier du kan fortelle og undre buy naltrexone deg over sammen med barna.

  fiogf49gjkf05

 • Tips til hvordan man kan unngå å bli smittet av fo

  06/02/2009

  Forkjølelse kommer dessverre like sikkert som den første snøen. Her følger gode tips til hvordan du på en enkel måte kan forebygge smitte.

 • Brennkopper

  05/09/2008

  Dette er et informasjonsskriv om brennkopper med råd om hva foreldre kan gjøre for å hjelpe barnet å bli kvitt brennkoppene, og hvordan man unngår smitte til de andre barna i familien og barnehagen.

 • Solbrenthet/Solforbrenning

  19/05/2008

  Hvordan kan man unngå å bli solbrent? Hjelper det å ha på T-skjorte?

 • Bjørkeallergi

  19/05/2008

  Nå er sesongen for bjørkepollen like rundt hjørnet. Dermed kommer en vanskelig periode for de som har bjørkepollenallergi. Det er viktig å kjenne til både hvilke plager de som er utsatt har og hvordan man kan forebygge.

 • Influensa

  12/02/2008

  Influensaen kommer hver senhøst og sykdommen kan være ganske belastende. Hvor farlig er det?

 • Mark i snøen!!!!

  04/01/2008

  Kan man få mark i magen ved å spise snø?? Les mer og finn ut?

 • Oppkast og diare i barnehagen

  18/12/2007

  Omgangssyke smitter fort og effektivt. Det kan fort bli en problematisk epedemi. Men det finnes metoder for å beskytte seg.

 • Her er det noen småtips om klær til barn.

  10/08/2012

  Litt om klær og sånt.

 • Forkjølelse

  02/10/2007

  Forkjølelse er mer en tilstand enn det er en sykdom. Like fult kan det være plagsomt, og noen forholdsregler er lurt å ta.

 • Flått – skaubjønn - Påte

  03/05/2007

  Flåtten viser seg å være ganske så levedyktig i vårt klima. Den er en noe uvelkommen del av skogsturer. Hva skal man gjøre ved flåttbitt?

 • Insektstikk

  03/05/2007

  Insektstikk hører sommeren til. Noen er uskyldige og ufarlige, mens andre krever vår oppmerksomhet.

 • Snørr/rennende nese

  31/01/2007

  Rennende nese er ikke et uvanlig syn i barnehagen. Snørring kan ha mange årsaker.

 • Halsbetennelse

  31/01/2007

  Halsbetennelse kan være smertefullt. Hva er halsbetennelse og hvordan behandles det?

 • Skarlagensfeber

  31/01/2007

  Hvordan smitter skarlagensfeber? Hva er symptomene og hvordan behandles den?

 • Solvettregler i bhg,

  06/08/2012

  Solvettregler for barnehager

   

  Om sommeren er barna mye ute. Det er derfor viktig at man har et bevisst forhold til hvor mye barna utsettes for sol og tar noen forholdsregler. Barn har tynnere hud enn voksne og trenger ekstra beskyttelse, dessuten har de dårligere varmeregulering og kan lettere bli overopphetet.

   

  • La barna ha tilgang på skyggefulle områder til lek, bruk parasoller som kan flyttes rundt.
  • Lag skygge over sandkasser og steder der barna sitter mye stille
  • Alle barna bør ha solhatt, helst med bred brem
  • Behold tøyet på, gi informasjon om foreldre skal kle barna med lette bomullsklær.
  • Ha kaldt vann lett tilgjengelig hele dagen
  • La barna ta pause fra solen mellom kl 12 og kl 15, innendørs eller i skyggen.
  • Sett alltid vogner og leketepper i skyggen
  • Bruk solkrem i tillegg til klær, minst faktor 15. Lag rutiner på smøring flere ganger om dagen.
  • Vær obs på om barna blir sutrete, utilpass og røde i ansiktet og huden, tenk på overoppheting og la barna få tilgang til å være innendørs med kald drikke tilgjengelig.

                                           

   

  Les også: ”Barnehagebarna blir godt verna mot sola” på link:

  http://www.kreftforeningen.no/dt_singlearticle.asp?amid=902359