• Årshjulet 2017-2018

  20/09/2017

  Faste tradisjoner i barnehagen

  · Foreldremøte – I løpet av september blir foreldrene kalt inn til foreldremøte. Her vil vi gi informasjon om året og valg av nye representanter til samarbeidsutvalget. Noen år har vi valgt å ha foreldremøter med tema og ekstern foredragsholder.

  · Høstdugnad – Hver høst har vi obligatorisk dugnad hvor vi hovedsakelig vasker barnehagen innvendig.

  · FORUT-kveld- I oktober har vi solidaritetskveld med salg av lodd, kaker, kaffe, FORUT produkter med mer, hvor pengene går uavkortet til FORUT aksjonen. Foreldre, søsken, familie er velkommen!

  · Familiemøte Tabernaklet- Barna deltar med sang på familiemøte på Tabernaklet i løpet av høsten. Alle er velkomne!

  · Adventsgudstjeneste- Hvert år blir barna i barnehagen invitert til Immanuels kirke på adventsgudstjeneste, hvor barna får delta med sang og tenning av lys.

  · Lucia feiring – Hvert år har vi en Lucia feiring på Tabernaklet på kveldstid. Barna dramatiserer juleevangeliet og synger for foreldre og familie. Vi avslutter med lussekatter, gløgg, pepperkaker og koselig samvær i peisestua.

  · Grøt-fest – Før vi går i juleferie har vi grøt-fest med barna i barnehagen. Vi spiser nissegrøt, går rundt juletreet og kanskje kommer nissen? Barna kan gjerne kle seg i rødt denne dagen.

  · Karneval – I februar måned har vi karneval! Barna kommer ferdig utkledd i barnehagen og vi har fest med pølser, ansiktsmaling, tilrettelagte leker, felles samling og diskotek. Vi avslutter med å slå katta ut av sekken!

  · Familiemøte Salen – Barna deltar med sang på familiemøte på Salen i løpet av våren. Alle er velkomne!

  · Påskevandring – Vi inviteres til Immanuels kirke på en vandring hvor barna får gjøre seg kjent med kirkerommet.

  · Gul dag – Denne dagen kommer barna med noe gult på seg, vi har felles frokost med gult pålegg og gul drikke. Til lunsj spiser vi gul grøt og vi har felles samling med påskebudskapet som tema. Vi avslutter dagen med påskeeggjakt!

  · Vårdugnad – Hver vår har vi obligatorisk dugnad hvor vi hovedsakelig rydder uteområdet, gjør reparasjoner og malearbeid utendørs.

  · 17.mai feiring – Hvert år har vi 17.mai tog fra Busterud-parken og gjennom byen til barnehagen. Salen Hornorkester leder an. Vi avslutter kvelden i barnehagen med stor flaggkake, kaffe og kaker. Barna synger 17.mai sanger i skråningen.

  · Klubben på avslutningstur – Vi drar på tur med skolestarterne.

  · Klubben festkveld i barnehagen – Før sommerferien har skolestartere en festkveld i barnehagen. Kvelden vil bestå av god mat, tilrettelagte leker, godteri og underholdning fra de voksne i barnehagen, før vi barna blir hentet rundt kl. 21.00-22.00