FESTNINGSGATA MENIGHETSBARNEHAGE

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Søke barnehageplass 2024

  17/01/2024

  Søk om barnehageplass med frist 1.mars 2024

  Veiledning for å søke barnehageplass:

  Kommunen skal legge til rette for en
  samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn i offentlige og
  private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er
  felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for. 
  Søknadsskjemaet  er elektronisk og du finner det på Halden kommune sin hjemmeside under barnehager.

  Link til barnehageportalen og søknadsskjema

  Søk barnehageplass her

   


   

   


   

   

 • Om Barnehagen

  13/01/2022

  Festningsgata Menighetsbarnehage ble åpnet i 1991. Barnehagen eies i fellesskap av Pinsemenigheten Salen og  BabtistmenighetenTabernaklet.                                                                                                        

  Festningsgata har to avdelinger, Kosekroken med 9 barn i alderen 1- 2 år og 4 ansatte. En pedagogisk leder/barnehagelærer, to barn og ungdoms arbeidere og en med kompetanse brev i bhg faget.  Lekestua har opptil 24 barn  i alderen 3-6 år og 4 ansatte. To barnehagelærere/ped.leder og to barn og ungdomsarbeidere. Vi har egen kjøkken ansvarlig som er baker og barn og ungdomsarbeider.

  Festningsgata tar i mot studenter fra høgskolen i østfold  og vi tar i mot elever fra videregående samt vi gir tilbud om praksisplasser for nav.

  Hvor er vi: sjekk kartet her:
  FESTNINGSGATA MENIGHETSBARNEHAGE!

   

   

   

 • Å være Festningsgata Menighetsbarnehage

  13/01/2022

  Å være Festningsgata Menighetsbarnehage

  Å være menighetsbarnehage er mer enn å synge bordbønn og ha samlinger med kristent innhold i ny og ne.

  -handler om å formidle bibelfortellinger, bli kjent med kirken og menigheten. Oppleve å høre til.

  Vi ønsker at barna skal oppleve forventninger til de kristne høytidene, og få erfare noe av innholdet i dem. Formidling av kristen arv og tradisjon er sentralt og viktig.

  I tillegg til det – er det å drive menighetsbarnehage en mulighet for å la det solide verdigrunnlaget være forankringen i alt vi gjør. Hvilket menneskesyn lar vi prege planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske innholdet? Hvilket barndomssyn styrer oss?

  Vi har frihet til å gjøre selvstendige og meningsfulle valg, og være hel ved.

  Vi er Festningsgata Menighetsbarnehage i etikk og verdier som kommer til uttrykk i alt vi gjør – hver dag.

   

 • Plassering

  13/01/2022

  Festningsgata Menighetsbhg. ligger i sentrum av Halden, rett nedenfor Fredriksten festning . Havna i Halden er kun 2 minutter unna og vi er i umiddelbar nærhet til byen, festningen og havna. Bygget vårt er et av de eldste i Halden, gammelt med alt hva det innbærer av sjarm og historie. Huset har faktisk huset barneomsorg siden 1869. Under navnet "Fredrikshalds Børneasyl".
  Vi benytter festningen flittig og historien som hører med er veldig sentral. Visste dere forresten at Halden er den eneste byen som nevnes i "Ja vi elsker."?

 • Rammeplan for barnehager.

  28/09/2021

  Nå kan dere laste ned Rammeplanen for barnhagen i PDF format. Se link høyre side.

   

   

 • FN's barnekonvensjon

  06/08/2012

  Skriv ingress her...

 • Sikkerhet på lekeplassen.

  27/09/2022

  Festningsgata Menighetsbarnehage setter sikkerheten til barna i første rekke. Barnehagen har derfor årlig tilsyn av lekeplassen. Dette tilsynet utføres av

  SKAN-KONTROLL

  Du kan lese mer om Lekeplass kontroll ved å følge linken under.

  hhtps://www.skan-kontroll.no/produkter/lekeplasskontroll/