• Festningsgata sitt verdïsyn

  10/08/2012

  Barnehagens verdisyn

  Festningsgata Menighetsbarnehage legger stor vekt på en god

  formidling av det kristne budskapet.

  • De kristne grunnverdiene

  • Kristenlivet i hverdagen

  Festningsgata Menighetsbarnehage ønsker i nært samarbeid med hjemmet

  å skape en trygg og god hverdag for barn, foreldre og ansatte.

  Vi ønsker gjennom opplevelse å gi barna gode muligheter for læring,

  medvirkning og utvikling.

  Med dette som grunnsyn og overordnet mål for vårt arbeid vil vi at barna skal

  få være barn. Barnet skal få kjenne i hele seg at det er verdifullt og vellykket

  fordi det er til. Festningsgata Menighetsbarnehage skal se omsorg og oppdragelse,

  lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng.

  Rammeplanen Kap. 2 sier: Barn har rett til omsorg og skal møtes med

  omsorg. Omsorg har verdi i seg selv.

  Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet og er samtidig en

  viktig forutsetning for utvikling og læring.

  God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og

  andre, gode relasjoner og til gradvis å ta ansvar for seg selv og fellesskapet.

  Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg, er grunnlaget for

  sosial kompetanse og et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.

  Vi i Festningsgata Menighetsbarnehage ønsker sammen med foreldrene

  å gjøre det beste for at deres barn skal oppleve en god, trygg og

  omsorgsfull hverdag.I Festningsgata Menighetsbarnehage

  står barna

  i sentrum.

Dokumenter du kan laste ned 2