• Historie

  10/10/2007

   

  I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fredrikshalds Kommune oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen var ikke oppført med noen skattetakst, men var branntaksert til 26.560 kroner. I anmerkningsfeltet er det ført "Børneasylet".

   I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Barnehjem og asyl" med en etasje og en sidebygning i to etasjer "med 4 familiebekvemmeligheder".

  Går vi til folketellinga i 1885 er det kun skrevet "Asylet" i rubrikken for eier av matrikkelen. Det er oppført 24 personer på eiendommen, men tre av disse var fraværende på tellingstidspunktet. En person hadde annet bosted, men var kun midlertidig på eiendommen.
   Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Fredrikshalds Børneasyl som eier av matrikkelen. Mye tyder på at det også da var kommunen som var eieren for det er ikke oppgitt noen skattetakst, men branntaksten var da på kroner 30.520.

   

  Eiendommen blir ved gavebrev, av 16.februar 1872, fra Peder Ankers arvinger skjenket til Fredrikshalds kommune, "til brug for det hersteds oprettede Børneasyl".

   Ved folketellinga i 1865 er det registrert fem husholdninger på gård nr. 219. Kjører Hans Olaus Pettersen har også en hest på eiendommen.

   I april 1849 brenner ni bygninger på søndre side av Festningsgata ned til grunnen. Brannen startet i en smal åpning mellom denne eiendommen og Johan Severin Stang sin gård, (matrikkelnr.220). Bygningen som ligger her i dag er bygd etter denne brannen.

   Matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)