• Sang og musikk hos oss

  17/01/2024

  Sang og musikkglede

  Barna skal få utvikle seg og oppleve gleden ved sang og musikk gjennom

  barnehagedagen og i sang/musikksamlinger. Barna har stor glede av musikk,

  bevegelse og dans.

  I løpet av året vil vi komme innom rytmer, samspill, sangleker, dans, bevegelse,

  rim og regler, komponister og klassisk musikk.

  Gjennom dette, ønsker vi i henhold til rammeplanens pkt. 3.1: om kommunikasjon,

  språk og tekst: “å skape et språkstimulerende miljø for alle barn”;

  - oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med

  hjelp av språk og sang.

  Pkt. 3.3 Kunst, kultur og kreativitet omhandler bl.a. uttryksformer som

  musikk, dans, drama og språk.

  Formidling av kunst og kultur bidrar til, og skaper fortrolighet med, og

  tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

   

 • Ellinger

  17/01/2024

  Her er 10 forskjellige Ellinger. Det finnes utallige av disse rundt omkring i landet vårt. Vi oppfordrer dere til å sende oss ellinger, som dere kjenner til i fra lokalmiljøet. For å bestemme hvem som skal ”være” eller ”stå” eller ”ha`n” er det ofte lurt å elle. De fleste barn kan en masse ellinger selv, men det er kanskje noen som ikke kan de som står her. Still dere i ring når dere skal elle. Den som eller, peker på en og en og sier et ord eller stavelse i ellingen. Den som sier det siste ordet kommer på, er ute. Slik fortsetter det, til det er bare en igjen. Han eller hun skal være. Men dere kan jo bli enige om at det er den som det siste ordet kommer på første gangen, som skal være, så tar det ikke så lang tid.

Dokumenter du kan laste ned 2