• Klubben

  17/01/2024

  Skolestartergruppa – klubben

  Klubben er for barna  som har sitt siste år i barnehagen før skolestart. 

  Med Rammeplanen som bakgrunn, har vi i barnehagen som mål å legge til rette for barnas overgang fra barnehage til skole. Dette gjør vi ved å arbeide med planlagte skoleforberedende oppgaver, aktiviteter og leker, hvor vi igjen har fokus på mestring, selvhevdelse i gruppe, turtaking, samarbeid, vennskap, og videre utvikling av den sosiale kompetansen.

  I løpet av året skal barna på ulike måter bli kjent med bokstaver, tall, mengder, størrelser, farger, former, preposisjoner og overbegreper. Vi skal også innom temaet trafikk, hvor barna skal bli kjent med noen av de viktigste skiltene og trafikkreglene som er nødvendig å kunne når man etter hvert skal begi seg ut på egenhånd. Her kommer vi til å ta med barna ut på tur i trafikken for å se på blant annet skilt, overgangsfelt og trafikklys.

  Vi ønsker at barna mot slutten av barnehageåret skal ha lært seg å skrive sitt eget navn selv, slik at de ved skolestart kan navne egne saker og gjenkjenne sitt eget navn. Av den grunn vil barnas navn og bokstaver være noe vi har fokus på hver uke i klubben.


  Avslutningen for klubben før sommerferien vil bestå av en avslutningstur og fest i barnehagen. Med dette ønsker vi å gi barna en felles hyggelig avslutning på tiden de har hatt i barnehagen hos oss.