• 03/09/2015

    Dugnad har vi i Festningsgata Menighetsbarneahge to ganger i året.

    Høst-dugnad skjer i slutten av september. Vi vasker vinduer, tak, vegger, lamper, hyller, skap etc inne og gjør noe foefallende arbeid ute.

    Vår-dugnad har vi helt i begynnelsen av mai. Vi har ute-dugnad, gjør det pent og ryddig ute etter vinteren. Reparerer og oljer lekeapparater, beiser lekehusene og planter.

    Hver dugnad varer i minimum to timer. Alle barn i barnehagen må være representert med en voksen. skulle det være noe som kommer i veien for å kunne stille opp, må det tas kontakt med personalet slik at iv kan finne en annen dag eller det kan gjøres andre arbeidsoppgaver som trengs. f.eks å vaske gardiner, bake til en tilstelning etc.

     Søsken stiller med 2 representanter. Ved uteblivelse har foreldrerådet besluttet at det koster 200kr pr uteblitt time. (jmf.vedtektene til barneahgen.)