• 17/01/2024

   Litt informasjon om barnehagen

   Dagsrytmen vår

  Kl. 06.45 Barnehagen åpner dørene.

  Kl. 09.00 Frokost, grøt, korn eller knekkebrød

  Kl. 09.30 Dagen starter med morgensamling og ulike aktiviteter inne/ute.

  Kl. 11.30 Lunsj (smøring av lunsj i bhg, suppe eller middag)

  Kl. 12.45 Hvilestund med klassisk musikk eller høytlesning

  Kl. 13.30 Lek og aktiviteter ute/inne

  Kl. 15.00 Servering av frukt

  Kl. 16.45 Barnehagen stenger

   Kosekroken (de yngste barna)

  Kl. 06.45 Barnehagen åpner dørene.

   Kl. 09.00 Frokost grøt, korn eller knekkebrød

  kl. 10.00 Ute/innelek

  kl. 11.00 Fruktstund og hvile/sove

  kl. 13.00 Lunsj (smøreing av lunsj i bhg, suppe eller middag)

  Kl. 13.45 Lek og aktiviteter ute/inne

  Kl. 16.45 Barnehagen stenger

  Åpningstider

  Barnehagen er åpen alle hverdager fra kl.06.45 – 16.45.

  Vi holder stengt dagene mellom jul og nyttår, samt de 3 dagene før

  skjærtorsdag.

  Barnehagen er stengt i juli måned.

  Vi har 7 planleggingsdager i løpet av året.

   

  Foreldrebetaling

  Det er 1 måneds oppsigelse- og endringsfrist.

  Pris for barnehageplass:


  100 % plass:3230 + 350 (kostpenger) = 3580,-

  Det gis 30 % søskenrabatt.

   

  Bursdagsfeiring

  Når et barn fyller år, skal det selvfølgelig feires! Barnet får være med og

  henge ut flagget på morgenen, og i løpet av dagen har vi en bursdagsfeiring

  med all fokus på barnet som fyller år. Bursdagsbarnet får lage sin egen

  bursdagskrone med glitter og pynt noen dager i forkant av feiringen, som

  tas i bruk på selve dagen. Vi dekker og pynter langbord til lunsj, hvor barnet

  får hedersplassen ved enden av bordet. Etter lunsj koser vi oss med is

  eller popcorn og frukt, avhengig av årstid. Med en slik feiring av dagen, er

  bursdagsbarnet i sentrum.

   

  Daglig leder

  Daglig leder, Elizabeth Hunnestad, har kontor i 2.etage. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Eierstyret

  Eierstyret er det øverste organ i barnehagen og består av 3 representanter

  fra hver av eiermenighetene som er Baptistmenigheten Tabernaklet og

  Pinsemenigheten Salen. Leder er Harry Gran.

   

  Samarbeidsutvalget

  Velges hvert år og består av 2 foreldrerepresentanter med vara, 2 personalrepresentanter,

  1 eierrepresentant, 1 politisk representant og daglig leder.

   

  Foreldreråd

  Foreldreråd består av alle foreldrene i barnehagen. Her velges to representanter,

  med vara, til samarbeidsutvalget.